Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd) Full PDF Đọc Online Ebook

Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd) được viết bởi tác giả Eduplanet, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2015 .

Bạn đang xem: Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd) PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY
✅ Tác giả ✅ Eduplanet
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Ngày xuất bản
2015
✅ Số trang
124
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
450 gram
✅ Người dịch

Download ebook Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd) PDF

Tải sách Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd) PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd)

Hình ảnh bìa sách Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd)

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd)

The purpose of this book is to prepare young learners for successful results on the TOEFL Primary tests created by ETS. TOEFL Primary, the first level of TOEFL assessment, is designed to measure young learners’ English ability, especially their skills in reading, listening and speaking. Each units of this book introduces new words that are related to a given topic in order to stimulate young learners to learn new words or review one that they already know. One of the many advantages of this book is that all of the reading, listening, and speaking sections of each unit are centered on a particular topic. This allows students to see how the target words, phrases, and expressions are used differently in each section. The contexts for each topic have been carefully selected to correspond with the real test standards, so learners will find expressions, phrases, and directions that are similar to those appearing on the actual test. This book will give young learners a chance to become familiar with TOEFL Primary tests by looking at questions in a variety of situations.

Mua sách Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd) ở đâu

Bạn có thể mua sách Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd) tại đây với giá

124.320 đ
(Cập nhật ngày 14/12/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd) PDF

Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd) MOBI

Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd) Eduplanet ebook

Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd) EPUB

Toefl Primary Step 2_Practice Tests (+Cd) full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
Hành tinh giáo dục
bìa mềm

2015

124

450

Mục đích của cuốn sách này là chuẩn bị cho các học viên nhỏ tuổi thành công trong kỳ thi TOEFL Primary do ETS tạo ra. TOEFL Primary là cấp độ đầu tiên của kỳ thi TOEFL và được thiết kế để đánh giá khả năng tiếng Anh của học viên nhỏ tuổi, đặc biệt là các kỹ năng đọc, nghe và nói. Mỗi phần của cuốn sách giới thiệu các từ mới phù hợp với một chủ đề nhất định để truyền cảm hứng cho người học trẻ học từ mới hoặc ôn lại các từ mà họ đã biết. Một trong những điểm mạnh của cuốn sách này là tất cả các phần đọc, nghe và nói của mỗi bài đều tập trung vào một chủ đề cụ thể. Điều này cho phép học sinh hiểu các từ, cụm từ và cách diễn đạt mục tiêu được sử dụng khác nhau như thế nào trong mỗi phần. Bối cảnh của mỗi chủ đề được lựa chọn cẩn thận để phù hợp với tiêu chí của bài kiểm tra thực tế, vì vậy người học tìm thấy các cách diễn đạt, cụm từ và hướng đi tương tự như những gì xuất hiện trong bài kiểm tra thực tế. Cuốn sách này sẽ mang đến cho các học viên nhỏ tuổi cơ hội làm quen với kỳ thi TOEFL Primary bằng cách xem các câu hỏi trong nhiều tình huống khác nhau.


image
image
image

Giá đặc biệt
124.320 đồng Việt Nam

450

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *