Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3) Full PDF Đọc Online Ebook

Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3) được viết bởi tác giả Rachel Lee, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
05-2010 .

Bạn đang xem: Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3) PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY
✅ Tác giả ✅ Rachel Lee
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Ngày xuất bản
05-2010
✅ Số trang
184
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
210 gram
✅ Người dịch

Download ebook Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3) PDF

Tải sách Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3) PDF ngay tại đây

Review sách Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3)

Hình ảnh bìa sách Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3)

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3)

Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3)
You might be frustrated because your reading ability in English does not match that of your first language. Fortunately there are ways you can develop your reading skills so that you can read better and faster. You should learn how to read with a purpose. You should learn how to find correct answers to questions. Essence Reading will help you to improve these kinds of reading skills. Each level of this series comes with one book and one audio component.
Each book is organized into 19-20 chapters consisting of various practice and activity types such as: Before you read, New Vocabulary, Idioms, Passages, Reading Questions, Vocabulary Test, and Grammar Focus.
One of major advantages of this series is that it integrates many skills: reading, vocabulary building, and listening. In addition, it promotes critical thinking as well as creative problem solving. Readings on various topics such as world cultures, famous people, science, nature, etc can also be found. The content is current and engaging and the readings are graded to the appropriate length and depth depending on the English proficiency level of the student. For example, reading passages at the first level range from 500 to 550 words, at the second 550 to 600, at the third 600-700, and at the fourth 700 to 900.
To properly understand each passage, start with the Before You Read section to search for the summary of that passage. After reading, your task is to find the topic sentence, the sentence which summarizes the main point of the passage. The topic sentence is usually the first sentence of the paragraph, although it may also occur as the last sentence.
The question types used in Essence Reading include 1) Main Idea 2) Inference 3) Details 4) Multiple Answers 5) Finding the Meaning & Purpose, and 6) Filling in the blank. The Vocabulary Test section consists of 1) Idioms & Expressions 2) Filling in the blanks 3) Filling in the paragraph that summarizes the passage and 4) Filling in the blanks using the new vocabulary. The purpose of Grammar Focus is to give you a chance to practice grammar which is not included in the Questions section, using one or two paragraphs of the passage. The activities in Essence Reading will ensure greater reading fluency and exams success.
Good luck!
Rachel Lee

Mua sách Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3) ở đâu

Bạn có thể mua sách Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3) tại đây với giá

74.880 đ
(Cập nhật ngày 13/12/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3) PDF

Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3) MOBI

Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3) Rachel Lee ebook

Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3) EPUB

Longman Essence Reading 4 (Kèm 1 Đĩa MP3) full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
Rachel Lee
bìa mềm

05-2010

184

210

Longman Essence Reading 4 (bao gồm 1 đĩa MP3)

Bạn có thể thất vọng vì khả năng đọc tiếng Anh của bạn không phù hợp với ngôn ngữ đầu tiên của bạn. May mắn thay, có nhiều cách để cải thiện kỹ năng đọc của bạn để bạn có thể đọc tốt hơn và nhanh hơn. Bạn nên học cách đọc có mục đích. Bạn nên học cách tìm câu trả lời chính xác cho câu hỏi của mình. Đọc chuyên sâu sẽ giúp bạn cải thiện những kỹ năng đọc này. Mỗi cấp độ trong loạt bài này đi kèm với một cuốn sách và một thành phần âm thanh.

Mỗi cuốn sách được chia thành 19-20 chương và bao gồm nhiều dạng bài tập và hoạt động khác nhau như: Đọc trước, Từ vựng mới, Thành ngữ, Đoạn văn, Câu hỏi Đọc hiểu, Kiểm tra Từ vựng và Trọng tâm Ngữ pháp.

Một trong những ưu điểm chính của bộ sách này là nó tích hợp nhiều kỹ năng: đọc, xây dựng từ vựng và nghe. Ngoài ra, nó thúc đẩy tư duy phản biện và đặt câu hỏi sáng tạo. Bạn cũng có thể tìm tài liệu đọc về nhiều chủ đề như văn hóa thế giới, người nổi tiếng, khoa học, thiên nhiên, v.v. Nội dung cập nhật và hấp dẫn, đồng thời các bài đọc được phân loại theo độ dài và độ sâu phù hợp theo trình độ tiếng Anh của học sinh. Ví dụ, đọc các bài báo cho cấp độ đầu tiên từ 500 đến 550 từ, cấp độ thứ hai 550 đến 600 từ, cấp độ thứ ba 600-700 từ và cấp độ thứ tư 700 đến 900 từ.

Để hiểu đúng từng đoạn, hãy bắt đầu với phần “Trước khi bạn đọc” và tìm kiếm phần tóm tắt của đoạn. Sau khi đọc xong, nhiệm vụ của bạn là tìm câu chủ đề, câu tóm tắt ý chính của bài viết. Câu chủ đề thường là câu đầu tiên của đoạn văn, mặc dù nó cũng có thể xuất hiện dưới dạng câu cuối cùng.

Các loại câu hỏi được sử dụng trong bài đọc chuyên sâu bao gồm 1) ý chính 2) suy luận 3) chi tiết 4) nhiều câu trả lời 5) tìm ý nghĩa và mục đích, và 6) điền vào chỗ trống. Phần kiểm tra từ vựng bao gồm 1) Thành ngữ và biểu thức 2) Điền vào chỗ trống 3) Điền vào đoạn văn tóm tắt đoạn văn và 4) Điền vào chỗ trống với từ vựng mới. Mục đích của Grammar Focus là cung cấp cho bạn cơ hội sử dụng một hoặc hai đoạn văn của bài báo để thực hành ngữ pháp không có trong phần câu hỏi. Các hoạt động đọc chuyên sâu sẽ đảm bảo khả năng đọc trôi chảy và tỷ lệ thành công trong kỳ thi cao hơn.

Chúc may mắn!

Rachel Lee


image
image
image

Giá đặc biệt
74.880 VND

210

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *