Listen Up Intermediate (Kèm CD) Full PDF Đọc Online Ebook

Listen Up Intermediate (Kèm CD) được viết bởi tác giả Bìa Mềm, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách Listen Up Intermediate (Kèm CD) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2016 .

Bạn đang xem: Listen Up Intermediate (Kèm CD) PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY
✅ Tác giả ✅ Bìa Mềm
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Ngày xuất bản
2016
✅ Số trang
164
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
450 gram
✅ Người dịch

Download ebook Listen Up Intermediate (Kèm CD) PDF

Tải sách Listen Up Intermediate (Kèm CD) PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Listen Up Intermediate (Kèm CD)

Hình ảnh bìa sách Listen Up Intermediate (Kèm CD)

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Listen Up Intermediate (Kèm CD)

Listen Up Intermediate Listen Up!
is designed to help intermediate level ESL students build their English listening comprehension. This series is divided into two parts, each consisting of one student book and one CD. Each part includes 12 units, each taking the form of an 18 to 20-minute audio program. The goal of Listen Up! is to offer a content-based audio program to help expand students’ listening skills through extensive listening practice. Students are NOT required to complete the exercises in one unit during a single class. Students are expected to listen several more times at home until all the exercises are completed successfully. Listen Up! includes an intensive audio program and thorough listening exercises. Student CD is supplied with copies of the textbooks so students can practice listening skills outside class. We encourage practice through listening–not just to perform a task or pass a test, but to build English as a part of your natural skills.

Mua sách Listen Up Intermediate (Kèm CD) ở đâu

Bạn có thể mua sách Listen Up Intermediate (Kèm CD) tại đây với giá 153.000 đ (Cập nhật ngày 13/12/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Listen Up Intermediate (Kèm CD) PDF

Listen Up Intermediate (Kèm CD) MOBI

Listen Up Intermediate (Kèm CD) Bìa Mềm ebook

Listen Up Intermediate (Kèm CD) EPUB

Listen Up Intermediate (Kèm CD) full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
bìa mềm
bìa mềm

2016

164

450

Nghe Trung cấp Nghe!

Được thiết kế để giúp sinh viên ESL trình độ trung cấp xây dựng kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh của họ. Bộ sách này được chia thành hai phần, mỗi phần bao gồm một sách học sinh và một đĩa CD. Mỗi phần bao gồm 12 đơn vị, mỗi đơn vị dưới dạng một chương trình âm thanh từ 18 đến 20 phút. Mục tiêu của việc lắng nghe! là một chương trình âm thanh dựa trên nội dung giúp mở rộng kỹ năng nghe của học sinh thông qua một loạt các bài tập nghe. Học sinh không bắt buộc phải hoàn thành một đơn vị thực hành trong một lớp học. Học sinh nên nghe nhiều lần ở nhà cho đến khi hoàn thành tất cả các bài tập. nghe! Bao gồm chương trình âm thanh chuyên sâu và luyện nghe kỹ lưỡng. CD Sinh viên đi kèm với một bản sao của sách giáo khoa để sinh viên có thể luyện kỹ năng nghe ngoài giờ học. Chúng tôi khuyến khích luyện nghe – không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ hay vượt qua bài kiểm tra mà còn để sử dụng tiếng Anh như một phần kỹ năng tự nhiên của bạn.


image
image
image

Giá đặc biệt153,000 vnđ

450

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *