Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD Full PDF Đọc Online Ebook

Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD được viết bởi tác giả Collins, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2014 .

Bạn đang xem: Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY
✅ Tác giả ✅ Collins
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Ngày xuất bản
2014
✅ Số trang
255
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
300 gram
✅ Người dịch

Download ebook Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD PDF

Tải sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD PDF ngay tại đây

Review sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD

Hình ảnh bìa sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD

Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD
The text consists of 14 units, each illustrating the language used in a particular situation. The topic-based units cover the language learners need in everyday situations, but also language for more formal situations, such as a seminar or business meeting.
Each section contains a list of the most useful phrases, with information on where and when they should be used, and a short sample of a conversation, showing the learner how a typical conversation flows in English.
An audio CD contains all the conversations from the book, and allows the user to practice what they have learnt. In addition, the supplement contains all the everyday expressions and language structures that learners need to speak in natural English, organized by function.
Each section also contains a glossary of useful vocabulary, making Collins Easy Learning English Conversation: Book 2 an indispensible resource for students who want to build on their conversation skills so that they can speak English fluently and with confidence.

Mua sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD ở đâu

Bạn có thể mua sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD tại đây với giá

118.500 đ
(Cập nhật ngày 19/12/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD PDF

Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD MOBI

Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD Collins ebook

Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD EPUB

Collins Easy Learning English Conversation (Book 2) – Kèm CD full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
Collins
bìa mềm

2014

255

300

Collins Easy Learning English Conversation (Quyển 2) – Đi kèm CD

Văn bản bao gồm 14 đơn vị, mỗi đơn vị mô tả ngôn ngữ được sử dụng trong một tình huống cụ thể. Các bài học theo chủ đề bao gồm những ngôn ngữ mà người học cần trong các tình huống hàng ngày, cũng như trong các tình huống trang trọng hơn, chẳng hạn như hội thảo hoặc cuộc họp kinh doanh.

Mỗi phần chứa danh sách các cụm từ hữu ích nhất, cùng với thông tin về vị trí và thời điểm chúng nên được sử dụng, cũng như một đoạn hội thoại mẫu ngắn cho người học biết cách diễn ra của một cuộc hội thoại tiếng Anh điển hình.

Đĩa CD âm thanh chứa tất cả các đoạn hội thoại trong sách và cho phép người dùng thực hành những gì họ đã học. Ngoài ra, phần bổ sung chứa tất cả các cách diễn đạt hàng ngày và cấu trúc ngôn ngữ mà người học nói bằng tiếng Anh tự nhiên, được sắp xếp theo chức năng.

Mỗi phần cũng bao gồm một bảng chú giải hữu ích để giúp Collins dễ dàng học Tiếng Anh Đàm thoại: Quyển 2, một nguồn tài liệu không thể thiếu cho những học viên muốn cải thiện kỹ năng hội thoại để có thể nói tiếng Anh trôi chảy và tự tin.


image
image
image

Giá đặc biệt
118.500 đ

Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *